Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Tháng 08 : 210
Năm 2020 : 33.238

Lưu ý : -Không tổ chức họp tập trung, kế hoạch họp hội đống đầu năm theo bản gửi trên. Ngoài ra có ý kiến CB-GV-NV gửi về hiệu trưởng theo gmail vangia76@gmail.com@gmail.com

Ngày ban hành:
11/08/2020
Ngày hiệu lực:
11/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/08/2020
Ngày hiệu lực:
05/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/08/2020
Ngày hiệu lực:
05/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày hiệu lực:
04/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý :

-GVCN nhắc HS lớp mình đúng thời gian 8h ngày 8/8/2020 đến nhận quà tại điểm trường trung tâm

-DS đã có trên Website trường(200 HS)

Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày hiệu lực:
03/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới