Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 12 : 727
Năm 2018 : 4.357
Ngày ban hành:
14/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý : -GV chủ nhiệm nắm bắt trước nhà trường có kế hoạch cụ thể sau .

Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
13/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý : Nhà trường đã lọc những lần GVCN đóng gần nhau để tiện GVCN nắm bắt. Có sai sót báo kế toán  và thủ quỹ  bổ sung 

Ngày ban hành:
12/12/2018
Ngày hiệu lực:
12/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/12/2018
Ngày hiệu lực:
11/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/12/2018
Ngày hiệu lực:
10/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày hiệu lực:
07/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày hiệu lực:
07/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày hiệu lực:
06/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới