Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 03 : 484
Năm 2019 : 2.424
Văn bản liên quan

Đề nghị GVCN các lớp in và gửi Trưởng ban đại diện CMHS lớp năm học 2018-2019  đồng thời trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch liên hệ với lớp mình để công tác phối hợp ở lớp được tốt hơn.

Ngày ban hành:
20/09/2018
Ngày hiệu lực:
20/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày hiệu lực:
17/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đề nghị GVCN xem nắm bắt thực hiện!

!

Ngày ban hành:
18/09/2018
Ngày hiệu lực:
18/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch thay đổi đề nghị CB-GV-NV cập nhật theo chỉnh sửa!

Ngày ban hành:
18/09/2018
Ngày hiệu lực:
18/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới