Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 03 : 484
Năm 2019 : 2.424
Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý : GV nhận thông báo gửi HS về PHHS vào ngày 22/3/2019

Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý : -Ngày 13/3/2019 Họp sau thanh tra PGD chỉ đạo các trường khắc phục thiếu sót và nộp báo cáo về PGD trước ngày 20/3/2019. PGD nộp sở trước 25/3/2019. Do vậy nhà trường yêu cầu BGH, tổ trưởng CM, GV khắc phục những thiếu sót trước 20/3/2019.

         

Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày hiệu lực:
12/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày hiệu lực:
12/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý : -Hạn chót 13/03/2019 về CTCĐ(T Thiên) để Hội đồng SK nhà trường xét 14/03/2019

             -Nộp phòng GD 15/03/2019

            -Những GV đề nghị CSTĐ cơ sở và cấp trên cơ sở

Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới