Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Hòa

Xã Lộc Hòa, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
thcslochoa@edu.viettel.vn